naći preporučene gume za

YAMAHA XVS 950 A MIDNIGHT STAR

YAMAHA XVS 950 A MIDNIGHT STAR
Prednja guma
 
2,5 bar
Stražnja guma
 
2,9 bar
Informacije u ovoj stranici je samo za vašu informaciju. Možete u potpunosti isprazniti myNETmoto od bilo kakve odgovornosti u odnosu na, ili kao posljedica, tvrdnje sebe i / ili bilo kojoj trećoj strani za eventualne štete nakon isteka ugradnju guma nije dozvoljeno.

BRIDGESTONE G 722

BRIDGESTONE G 722
BRIDGESTONE
 
(uklj. bez PDV. dostava)